Memasak sambil Bersumpah, Chef Gordon Ramsay mengembangkan game seluler!

Memasak sambil Bersumpah, Chef Gordon Ramsay mengembangkan game seluler!